Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
57

I C 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-03-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność za wady dzieła przyjmującego zamówienie
Sygn. akt: I C 23/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Juszkiewicz Protokolant: St. sekr. sądowy Anna Jungto - Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w B. przeciwko (...) sp. z o. o. w B. , PESEL o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) sp. z o. o. w B. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (.
Czytaj więcej»

I C 69/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 69/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2018 r. sprawy z powództwa J. H. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. H. 12.470,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt zło
Czytaj więcej»

I C 81/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2017-08-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Obiektywny charakter krzywdy – a tak podszedł Sąd Rejonowy w tej sprawie - wymagał porównania jej ze stanem ręki powoda sprzed zdarzenia sprzed 01. 08. 2014 r. (ustalenie cierpień psychicznych, fizycznych, powypadkowych ograniczeń w życiu codziennym i ich następstw, że uszkodzeniu uległa prawa ręka, którą powód posługiwał się jako swoją (...)
Sygn. akt: I C 81/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 roku na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda W. S. kwotę 15.000,0
Czytaj więcej»

I C 41/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2018-01-12

Data publikacji: 2018-04-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1) W orzecznictwie ugruntowane zostały poglądy co do prowadzenia postępowań likwidacyjnych i możliwości spełnienia świadczeń przez zakładu ubezpieczeń w terminie. Oparte zostały ona na ustawowo przewidzianych terminach w tym art.. 817 k.c. W postępowaniu likwidacyjnym winno nastąpić ustalenie wysokości należnych poszkodowanemu kwot. Zakład (...)
Sygn. akt: I C 41/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12. 01. 2018 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: st. sekr. Anna Jungto - Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 12. 01. 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej A. S. przeciwko Towarzystwu (...) z siedzibą w W. o zapłatę z tytułu umowy ubezpieczenia 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki małoletniej A
Czytaj więcej»

I C 50/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 50/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: sekr. sądowy Natalia Stiene po rozpoznaniu w dniu 4 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. przeciwko V. S. (1) , PESEL (...) o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda (.
Czytaj więcej»

I C 51/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2016-03-18

Data publikacji: 2016-11-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Podnoszenie w toku procesu przez powódkę braku zgody - wyrażanej przed podpisaniem tej umowy na klauzulę przewidującą możliwość wypowiedzenia umowy - nie mogło odnieść skutku prawnego, skoro jednak podpisała tę umowę (brak udowodnionych wad jej oświadczenia woli) i wykonywała ją przez kilkanaście lat. Nie można było żądać ustalenia (...)
Sygn. akt: I C 51/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Wiesław Sługiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2016 roku na rozprawie sprawy z powództwa H. P. przeciwko Gminie T. o: a ustalenie wypowiedzenia z dnia 10.01.2014 roku umowy z dnia 04 grudnia 2002 r . za bezskuteczne , a także ewentualnie b uznanie zapisu § 4 pkt 2 u
Czytaj więcej»

I C 98/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2018-04-05

Data publikacji: 2018-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Operator na podstawie art. 57 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego może dochodzić kary umownej jedynie wtedy, gdy przewidziane jest ono przy rozwiązaniu umowy z innych przyczyn niż niepłacenie w terminie opłat.
Sygn. akt: I C 98/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: sekretarz sądowy Natalia Stiene po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2018 r. sprawy z powództwa (...) Luxembourg Spółki Akcyjnej z (...) w Luxembourg przeciwko E. P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej 1.217,00 zł (tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00
Czytaj więcej»

I C 120/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: rozliczenie po wygaśnięciu umowy najmu
Sygn. akt: I C 120/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wojciech Juszkiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 roku na rozprawie spraw połączonych: 1 z powództwa A. C. i H. C. przeciwko następcy prawnemu pozwanego P. A. M. 2 z powództwa A. C. przeciwko następcy prawnemu pozwanego P. A. M. 3 z powództwa A. C. i H. C. p
Czytaj więcej»

I C 155/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-11-23

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu franszyzy redukcyjnej
Sygn. akt: I C 155/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2017 r. sprawy z powództwa S. R. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , Gminie B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych (...) Spółki Akcyjnej w W. oraz Gminy B. na rzecz powódki S. R. kwotę 2.624,33 zł (dwa tysiąc
Czytaj więcej»

I C 95/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bytowie

Data orzeczenia: 2017-12-22

Data publikacji: 2018-02-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pojęcie wypadku ubezpieczeniowego
Sygn. akt: I C 95/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Bytowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Dominika Ważna Protokolant: st. sekretarz sądowy Anna Jungto – Stępnakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 r. sprawy z powództwa B. M. przeciwko (...) Spółki Akcyjnej w W. o zapłatę z tytułu ubezpieczenia 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki 3.580,00 zł (trzy tysiące pięćset osiemd
Czytaj więcej»