Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 157/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bytowie z 2016-04-05

I ACa 30/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 21 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

licznik, dostawa energii elektryczna, faktura, odbiorca, należność, umowa, pozwany, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, dostawa energii elektryczna, reklamacja, świadczenie usług przesyłowych, faktura, prawo energetyczne, odbiorca, energia elektryczna i świadczenie, przedsiębiorstwo energetyczne, sklep, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, umowa sprzedaży energii elektrycznej, zmiana adresów, należność, faktura vat, sporna faktura, wcześniejsza faktura, umowa, pozwany, dostarczanie energii
Zobacz»

II Ca 671/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 31 października 2016

Data publikacji: 21 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

energia elektryczna, licznik, pobór energii, odbiorca energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, licznik, stan licznika, pobór energii, nielegalny pobór energii, likwidacja konta, pięciokrotność, nielegalne pobieranie energii, licznik energii elektrycznej, prawo energetyczne, opłata przesyłowa, przedsiębiorstwo energetyczne, pobrana energia, zdjęcie licznika, odbiorca energii, pobieranie energii elektrycznej, prąd, przekazanie nieruchomości, nielegalne pobieranie paliwa, usługi przesyłowe
Zobacz»

XI C 1166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2015

Data publikacji: 30 marca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

licznik, odbiorca, zakład energetyczny, dostawa energii elektryczna, pozwany, umowa kompleksowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, strona powodowa, odbiorca, zakład energetyczny, dostawa energii elektryczna, energia elektryczna do lokalu, wnuk, zdjęcie licznika, wyłączenie energii, oświadczenie woli, prawo energetyczne, termin płatności, pozwany, umowa kompleksowa, składające oświadczenia, licznik w lokalu, sprzedaż energii elektrycznej, nielegalnie pobrane paliwo, nielegalny pobór paliwa, pismo z dni
Zobacz»

I C 1629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2016

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

energia elektryczna, licznik, pobór energii, pozwany, umowa, zużycie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, licznik, pobór energii, demontaż, pracownik strony powodowej, pozwany, grupa taryfowa, sprzedaż energii elektrycznej, opłaty sankcyjne, pobieranie energii elektrycznej, nielegalny pobór energii elektrycznej, wysokości pięciokrotności, umowa, zużycie energii, nielegalne pobieranie, pracownica strony powodowej, wypowiedzenie umowy, pismo, energia elektryczna na rynku, rzeczywisty pobór
Zobacz»

I C 3105/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pobór energii, licznik, dostarczanie energii elektrycznej, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • pobór energii, prawo energetyczne, licznik, dostarczanie energii elektrycznej, pobieranie paliwa, nielegalne pobieranie energii, umowa przesyłu i sprzedaży, pobór paliwa, przesył i sprzedaż energii, umowa, pobieranie energii elektrycznej, pozwany, nielegalny pobór energii elektrycznej, licznik energii elektrycznej, prąd, wstrzymanie dostarczania energii, strona powodowa, wypowiedzenie, lokal, rozliczenie końcowe
Zobacz»

XIII GC 2306/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 10 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

energia elektryczna, pobór energii, licznik, umowa kompleksowa, odbiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, pobór energii, licznik, prawo energetyczne, nielegalny pobór energii, nielegalne pobieranie paliwa, umowa kompleksowa, usługa dystrybucji, dystrybucja energii elektrycznej, pobór energii elektrycznej, odbiorca, protokół zdawczo-odbiorczy, sprzedaż i dystrybucja, kilowatogodzina, umowa kompleksowa sprzedaży energii, demontaż, lokal, śródmieście w łodzi, pozwany, energia elektryczna i świadczenie
Zobacz»

III Ca 690/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 września 2015

Data publikacji: 23 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

pobór energii, pozwany, umowa, licznik, dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • pobór energii, sprzedawca z urzędu, prawo energetyczne, sprzedaż i dystrybucja, dystrybucja energii elektrycznej, pozwany, wypowiedzenie umowy, umowa, spółka obrotu, licznik, umowa na dostawę energii, dostawca energii, wstrzymanie dostaw energii, opłata za nielegalny pobór, nielegalny pobór energii elektrycznej, usługa dystrybucji, zużyty prąd, dostawa energii elektryczna, zaległość, dostarczanie energii
Zobacz»

VIII Ga 145/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 listopada 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

energia elektryczna, faktura, zużycie energii, odbiorca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, przekładnik, działanie układu, awaria, pobrana energia elektryczna, faktura, prawo energetyczne, element układu, korekta, zużycie energii, faktycznie pobrana energia, pomiar, umowa sprzedaży energii elektrycznej, dostarczona energia, sprzedawca, układ pomiarowy, własność odbiorcy, wystawiona faktura, odbiorca, pozwany
Zobacz»

I1 C 1414/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 23 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

licznik, energia elektryczna, pobór energii, odbiorca, umowa kompleksowa, pozwany, zużycie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, energia elektryczna, pobór energii, plomba legalizacyjna, wirnik, pobieranie energii, odbiorca, prawo energetyczne, układ, przedsiębiorstwo energetyczne, nielegalny pobór energii elektrycznej, odbiornik, umowa kompleksowa, pozwany, ślad, ingerencja, nielegalne pobieranie, legalizacja, licznik poboru, zużycie energii
Zobacz»

I C 1235/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

pobór energii, licznik, dostarczanie energii elektrycznej, pozwany, umowa kompleksowa, dostawa energii elektryczna, odbiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • pobór energii, licznik, lokal, nielegalny pobór energii elektrycznej, prawo energetyczne, dostarczanie energii elektrycznej, stan licznika, likwidacja konta, pozwany, zamknięcie konta, nielegalne pobieranie energii, umowa kompleksowa, dostawa energii elektryczna, stan początkowy, nota obciążeniowa, płyta, pobieranie paliwa, umowa na dostawę energii, umowa o dostarczanie energii, odbiorca
Zobacz»

I C 10/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

energia elektryczna, umowa kompleksowa, pozwany, usługa dystrybucyjna, zużycie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, prognoza zużycia, sprzedaż energii elektrycznej, punkt poboru, punkt odbioru, energia elektryczna i usługa, prawo energetyczne, umowa kompleksowa, sprzedawca, dotyczących energii, klient, karta, paliwo gazowe, sprzedaż i dystrybucja, pozwany, faktyczne zużycie energii, usługa dystrybucyjna, zużycie energii, usługa przesyłania, przedsądowe wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I ACa 598/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

energia elektryczna, faktura, umowa, pozwany, usługa dystrybucyjna, zużycie energii, dostawa
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, rozliczenie energii elektrycznej, najemca, faktura, prawo energetyczne, obiekt, umowa, infrastruktura elektroenergetyczna, nowa taryfa, cennik opłat, okres rozliczeniowy, dzierżawa, pozwany, rozliczanie energii elektrycznej, faktura korygująca, usługa dystrybucyjna, zużycie energii, koncesja, zmiana taryfy, dostawa
Zobacz»

I1 C 729/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 24 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa kompleksowa, zużycie energii elektrycznej, licznik, pozwany, dostarczanie energii, dostawa energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa kompleksowa, energia elektryczna do lokalu, zużycie energii elektrycznej, licznik, licznik energii elektrycznej, przesył energii, prawo energetyczne, siedziba, pozwany, świadczenie usługi dystrybucji, obowiązująca umowa, protokół zdawczo-odbiorczy, dostarczanie energii, wystawienie wezwania, sprzedawca energii, zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, energia elektryczna i świadczenie, obsługa, dostawa energii
Zobacz»

VI ACa 1536/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 stycznia 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dostarczanie energii elektrycznej, umowa kompleksowa, odbiorca energii, dostawa energii elektryczna, licznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostarczania energii, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, przedsiębiorstwo obrotu, dostarczanie energii elektrycznej, umowa kompleksowa, odbiorca energii, nieuzasadnione wstrzymanie, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, paliwo gazowe, prawo energetyczne, demontaż, dystrybucja, przedsiębiorstwo energetyczne, dostarczanie paliwa, prezes, licznik, umowa sprzedaży energii, prawo i obowiązek, spadkodawca
Zobacz»

VI GC 1284/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 19 stycznia 2018

Data publikacji: 12 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, umowa, wydruk, faktura, dostarczanie energii, odbiorca energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • zrzut ekranu, dostawa energii elektryczna, usługa dystrybucji energii elektrycznej, wznowienie dostaw, świadczenie usług dystrybucji energii, umowa, wydruk, siedziba, odbiorca powoda, faktura, dostarczanie energii, przedawnienie, prawo energetyczne, termin płatności, wznawianie, odbiorca energii elektrycznej, obowiązująca taryfa, umowa o świadczenie usługi, zmiana sprzedawcy, odbiorca energii
Zobacz»

I Ca 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 7 września 2016

Data publikacji: 25 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dostawa energii elektryczna, faktura, umowa kompleksowa, pozwany, odbiorca, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • dostawa energii elektryczna, nota odsetkowa, faktura, umowa kompleksowa, pozwany, strona umowy kompleksowej, wyłączenie dostaw, strona powodowa, pierwszy dzień roboczy, energia elektryczna i świadczenie, odbiorca, dodatkowy termin do zapłaty, należność, wypowiedzenie, świadczenie usługi dystrybucji, termin płatności, faktura i nota, umowa sprzedaży energii elektrycznej, łącząca strona umowy, prąd
Zobacz»

XVII AmE 73/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 lipca 2015

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa kompleksowa, dostawa energii elektryczna, dostarczanie energii elektrycznej, odbiorca energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • wstrzymanie dostarczania energii, umowa kompleksowa, wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, dostawa energii elektryczna, przedsiębiorstwo dystrybucyjne, dostarczanie energii elektrycznej, nieuzasadnione wstrzymanie, przedsiębiorstwo obrotu, odbiorca energii, przedsiębiorstwo energetyczne, paliwo gazowe, prawo energetyczne, świadczenie usług przesyłowych, prezes urzędu regulacji energetyki, umowa sprzedaży energii, demontaż, następca prawny, dopływ energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej, obiekt położony w miejscowości
Zobacz»

I C 701/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 25 maja 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

licznik, faktura, energia elektryczna, zużycie energii, dostawa energii, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, faktura, sporna faktura, energia elektryczna, interwenient, zużycie energii, zdemontowany licznik, pompa, nota odsetkowa, odczyt licznika, uniknięcie przymusu, zastrzeżenie zwrotu, dostawa energii, odczyt rzeczywisty, wstrzymanie dostaw energii, prawo energetyczne, dostarczanie paliwa gazowego, wykonanie nieważnej czynności prawnej, rozpatrzenie reklamacji, pozwany
Zobacz»

VIII C 2595/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 21 marca 2016

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

energia elektryczna, pobór energii, pozwany, licznik, odbiorca, zużycie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, prawo energetyczne, pobór energii, lokal, pominięcie urządzenia pomiarowego, pozwany, pobieranie energii, fotografia, pomiar, licznik, nielegalny pobór energii elektrycznej, wykonana instalacja, przeróbka instalacji elektrycznej, energia elektryczna i usługa, zapłata za energię, obejście, nielegalne pobieranie, odbiorca, zużycie, przesłuchanie strony
Zobacz»

III Ca 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 20 marca 2014

Data publikacji: 18 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

licznik, pobór energii, odbiorca, zużycie energii elektrycznej
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349)
   2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
 • Powiązana tematyka
  • energetyczne prawo
 • Ważne frazy
  • licznik, magnes, pobór energii, ingerencja w układ, układ pomiarowy, prawo energetyczne, zewnętrzne pole magnetyczne, silne pole magnetyczne, nielegalny pobór energii elektrycznej, odbiorca, zużycie energii elektrycznej, strona powodowa, wyłączna wina osoby trzeciej, nielegalne pobieranie energii, wskazanie liczników, przedsiębiorstwo energetyczne, nielegalnie pobrana energia, zafałszowanie pomiarów, budynek, licznik energii elektrycznej
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Jungto-Stępnakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bytowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Wiesław Sługiewicz
Data wytworzenia informacji: